Andel förtidspensionärer, Vännäs

Vännäs kommun ligger i Västerbottens län och har 9 059 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är nära genomsnittet med 4,8 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.