Andel företagare, Vännäs

Vännäs kommun ligger i Västerbottens län och har en befolkning på 8 872 människor (2019). Landarealen är 533 kvadratkilometer.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.