Andel företagare, Vännäs

Vännäs kommun ligger i Västerbottens län och har 9 054 invånare. Värdet för andel företagare är det 94:e lägsta i landet med 5,9 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.