Förvärvsfrekvens, Vännäs

Vännäs kommun ligger i Västerbottens län och har en befolkning på 8 872 människor (2019). Landarealen är 533 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.