Sysselsättningsgrad, Vännäs

Vännäs kommun ligger i Västerbottens län och har 8 963 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är det 28:e högsta i landet med 85,9 procent.

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.