Andel högutbildade, Vännäs

Vännäs kommun ligger i Västerbottens län och har en befolkning på 8 785 människor (2018). Landarealen är 533 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.