Andel högutbildade, Vännäs

Vännäs kommun ligger i Västerbottens län och har 9 054 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 69:e högsta i landet med 24,9 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.