Andel högutbildade, Vännäs

Vännäs kommun ligger i Västerbottens län och har 8 963 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 70:e högsta i landet med 25,5 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.