Skattesats, Vännäs

Vännäs kommun ligger i Västerbottens län och har 9 054 invånare. Under 2022 uppgick kommunalskatten i Vännäs kommun till 34,95 procent, vilket var den tredje högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.