Befolkningsökning, Vännäs

Vännäs kommun ligger i Västerbottens län och har 9 054 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Vännäs kommun den 58:e högsta i landet med 3,1 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.