Befolkningsökning, Vännäs

Vännäs kommun ligger i Västerbottens län och har 8 997 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Vännäs kommun den 81:a högsta i landet med 2,5 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.