Befolkningsökning, Vännäs

Vännäs kommun ligger i Västerbottens län och har 9 059 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Vännäs kommun nära genomsnittet med 0,7 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.