Företagens lönsamhet, Umeå

Umeå kommun ligger i Västerbottens län och har 132 235 invånare. Värdet för företagens lönsamhet är det 37:e lägsta i landet med 11,8 procent.

Företagens lönsamhet beräknas som avkastningen på det sysselsatta kapitalet. Satmliga privata aktiebolag är inkluderande frånsett den finansiella sektorn, samt fiskeri-, skogsbruk, och jordbrukssektorn.