Kommunens kostnader, Umeå

Umeå kommun ligger i Västerbottens län och har 130 997 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 67:e lägsta i landet med 58 367 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.