Kommunens kostnader, Umeå

Umeå kommun ligger i Västerbottens län och har 133 091 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 32:a lägsta i landet med 57 789 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.