Kommunens skatteintäkter, Umeå

Umeå kommun ligger i Västerbottens län och har 132 235 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 35:e högsta i landet med 55 113 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.