Kommunens skatteintäkter, Umeå

Umeå kommun ligger i Västerbottens län och har 130 224 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 37:e högsta i landet med 49 883 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.