Kommunens skatteintäkter, Umeå

Umeå kommun ligger i Västerbottens län och har 130 997 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 32:a högsta i landet med 52 504 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.