Största privata arbetsgivare, Umeå

Umeå kommun ligger i Västerbottens län och har 130 224 invånare. Volvo Lastvagnar Aktiebolag är största privata arbetsgivare och med 1 325 anställda (nov 2019) den 32:a största sådana bland landets kommuner.

Största privata arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.