Andel förtidspensionärer, Umeå

Umeå kommun ligger i Västerbottens län och har 130 997 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 70:e lägsta i landet med 3,9 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.