Andel företagare, Umeå

Umeå kommun ligger i Västerbottens län och har en befolkning på 127 119 människor (2018). Landarealen är 2 331 kvadratkilometer.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.