Andel företagare, Umeå

Umeå kommun ligger i Västerbottens län och har 130 224 invånare. Värdet för andel företagare är det näst lägsta i landet med 3,6 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.