Förvärvsfrekvens, Umeå

Umeå kommun ligger i Västerbottens län och har en befolkning på 128 901 människor (2019). Landarealen är 2 331 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.