Sysselsättningsgrad, Umeå

Umeå kommun ligger i Västerbottens län och har 132 235 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är det 57:e lägsta i landet med 79,3 procent.

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.