Förvärvsfrekvens, Umeå

Umeå kommun ligger i Västerbottens län och har 130 224 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är det 69:e lägsta i landet med 78,1 procent.

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.