Andel högutbildade, Umeå

Umeå kommun ligger i Västerbottens län och har en befolkning på 127 119 människor (2018). Landarealen är 2 331 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.