Andel högutbildade, Umeå

Umeå kommun ligger i Västerbottens län och har 132 235 invånare. Värdet för andel högutbildade är det elfte högsta i landet med 41,5 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.