Befolkningsökning, Umeå

Umeå kommun ligger i Västerbottens län och har 133 091 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Umeå kommun den 61:a högsta i landet med 2,2 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.