Befolkningsökning, Umeå

Umeå kommun ligger i Västerbottens län och har 130 997 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Umeå kommun den 59:e högsta i landet med 3,1 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.