Befolkningsökning, Umeå

Umeå kommun ligger i Västerbottens län och har 130 224 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Umeå kommun den 39:e högsta i landet med 4,1 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.