Invånare i kommunen, Umeå

Umeå kommun ligger i Västerbottens län och har 133 091 invånare. Antalet invånare i kommunen är det i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.