Kommunens kostnader, Storuman

Storumans kommun ligger i Västerbottens län och har 5 747 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det fjortonde högsta i landet med 78 714 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.