Andel förtidspensionärer, Storuman

Storumans kommun ligger i Västerbottens län och har 5 826 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är nära genomsnittet med 5,5 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.