Andel företagare, Storuman

Storumans kommun ligger i Västerbottens län och har 5 826 invånare. Värdet för andel företagare är det 58:e högsta i landet med 8,6 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.