Andel företagare, Storuman

Storumans kommun ligger i Västerbottens län och har 5 808 invånare. Värdet för andel företagare är det 50:e högsta i landet med 9,3 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.