Befolkningsökning, Storuman

Storumans kommun ligger i Västerbottens län och har 5 826 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Storumans kommun den 47:e lägsta i landet med −1,3 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.