Befolkningsökning, Storuman

Storumans kommun ligger i Västerbottens län och har 5 621 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Storumans kommun den sjuttonde lägsta i landet med −3,5 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.