Företagens lönsamhet, Sorsele

Sorsele kommun ligger i Västerbottens län och har 2 387 invånare. Värdet för företagens lönsamhet är det näst högsta i landet med 16,4 procent.

Företagens lönsamhet beräknas som avkastningen på det sysselsatta kapitalet. Satmliga privata aktiebolag är inkluderande frånsett den finansiella sektorn, samt fiskeri-, skogsbruk, och jordbrukssektorn.