Kommunens kostnader, Sorsele

Sorsele kommun ligger i Västerbottens län och har 2 442 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det sjunde högsta i landet med 75 683 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.