Kommunens skatteintäkter, Sorsele

Sorsele kommun ligger i Västerbottens län och har 2 460 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 95:e högsta i landet med 48 492 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.