Anställda i kommunen, Sorsele

Sorsele kommun ligger i Västerbottens län och har 2 460 invånare. Värdet för anställda i länet är det näst lägsta i landet med 246 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.