Andel förtidspensionärer, Sorsele

Sorsele kommun ligger i Västerbottens län och har 2 442 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 77:e högsta i landet med 5,8 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.