Nyföretagande, Sorsele

Sorsele kommun ligger i Västerbottens län och har 2 460 invånare. Värdet för nyföretagande är det lägsta i landet med 4,3 per 1 000 inv, 16-64 år.

Visar antalet nya företag, inklusive kommunägda företag, per 1000 invånare i kommunen i ålder 16-64 år. Denna variabel ger en indikation om hur entreprenörskapet ser ut.