Andel företagare, Sorsele

Sorsele kommun ligger i Västerbottens län och har 2 387 invånare. Värdet för andel företagare är det sjunde högsta i landet med 16,8 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-65 som driver ett eget företag.