Andel företagare, Sorsele

Sorsele kommun ligger i Västerbottens län och har 2 460 invånare. Värdet för andel företagare är det fjärde högsta i landet med 12,8 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.