Förvärvsfrekvens, Sorsele

Sorsele kommun ligger i Västerbottens län och har en befolkning på 2 489 människor (2019). Landarealen är   7 465 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.