Sysselsättningsgrad, Sorsele

Sorsele kommun ligger i Västerbottens län och har 2 387 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är det 49:e högsta i landet med 85,1 procent.

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.