Förvärvsfrekvens, Sorsele

Sorsele kommun ligger i Västerbottens län och har 2 460 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är det tjugonde högsta i landet med 84,7 procent.

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.