Befolkningsökning, Sorsele

Sorsele kommun ligger i Västerbottens län och har 2 460 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Sorsele kommun den 22:a lägsta i landet med −2,5 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.