Befolkningsökning, Sorsele

Sorsele kommun ligger i Västerbottens län och har en befolkning på 2 522 människor (2018). Landarealen är   7 465 kvadratkilometer.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.