Befolkningsökning, Sorsele

Sorsele kommun ligger i Västerbottens län och har 2 387 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Sorsele kommun den 40:e lägsta i landet med −2,3 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.