Befolkningsökning, Sorsele

Sorsele kommun ligger i Västerbottens län och har 2 442 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Sorsele kommun den nittonde lägsta i landet med −2,9 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.