Medelålder, Sorsele

Sorsele kommun ligger i Västerbottens län och har 2 442 invånare. Värdet för medelålder är det 21:a högsta i landet med 47,1 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.