Kommunens kostnader, Skellefteå

Skellefteå kommun ligger i Västerbottens län och har 73 393 invånare. Värdet för kommunens kostnader är nära genomsnittet med 63 034 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.