Kommunens kostnader, Skellefteå

Skellefteå kommun ligger i Västerbottens län och har 74 402 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 47:e lägsta i landet med 59 349 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.