Statsbidrag och utjämning till kommunen, Skellefteå

Skellefteå kommun ligger i Västerbottens län och har 73 393 invånare. Värdet för statsbidrag och utjämning till kommunen är nära genomsnittet med 16 827 kr per invånare.

Generella statsbidrag och utjämning kommun dividerat med antal invånare. Förutom intäkter från kommunalskatten får även kommuner anslag från staten i form av statsbidrag och den kommunalekonomiska utjämningen. Denna post visar storleken på dessa bidrag vilka mer specifikt avser inkomstutjämning, strukturbidrag, införandebidrag, lss-utjämning och den kommunala fastighetsavgiften.