Kommunens skatteintäkter, Skellefteå

Skellefteå kommun ligger i Västerbottens län och har 73 393 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 41:a högsta i landet med 51 579 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.