Kommunens skatteintäkter, Skellefteå

Skellefteå kommun ligger i Västerbottens län och har 72 840 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 41:a högsta i landet med 49 492 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.