Anställda i kommunen, Skellefteå

Skellefteå kommun ligger i Västerbottens län och har 73 393 invånare. Värdet för anställda i länet är det sjuttonde högsta i landet med 7 122 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.