Andel förtidspensionärer, Skellefteå

Skellefteå kommun ligger i Västerbottens län och har 73 393 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 68:e högsta i landet med 5,7 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.