Andel förtidspensionärer, Skellefteå

Skellefteå kommun ligger i Västerbottens län och har 72 840 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 51:a högsta i landet med 6,1 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.