Andel företagare, Skellefteå

Skellefteå kommun ligger i Västerbottens län och har 72 840 invånare. Värdet för andel företagare är det 27:e lägsta i landet med 4,7 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.