Andel företagare, Skellefteå

Skellefteå kommun ligger i Västerbottens län och har en befolkning på 72 467 människor (2018). Landarealen är 6 859 kvadratkilometer.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.