Förvärvsfrekvens, Skellefteå

Skellefteå kommun ligger i Västerbottens län och har en befolkning på 72 467 människor (2018). Landarealen är 6 859 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.