Förvärvsfrekvens, Skellefteå

Skellefteå kommun ligger i Västerbottens län och har 72 840 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är det 62:a högsta i landet med 83,4 procent.

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.