Andel högutbildade, Skellefteå

Skellefteå kommun ligger i Västerbottens län och har 73 393 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 72:a högsta i landet med 24,4 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.