Andel högutbildade, Skellefteå

Skellefteå kommun ligger i Västerbottens län och har 72 840 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 74:e högsta i landet med 23,7 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.