Andel högutbildade, Skellefteå

Skellefteå kommun ligger i Västerbottens län och har en befolkning på 72 467 människor (2018). Landarealen är 6 859 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.