Skattesats, Skellefteå

Skellefteå kommun ligger i Västerbottens län och har 72 840 invånare. Under 2021 uppgick kommunalskatten i Skellefteå kommun till 33,95 procent, vilket var den 72:a högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.