Befolkningsökning, Skellefteå

Skellefteå kommun ligger i Västerbottens län och har 72 840 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Skellefteå kommun nära genomsnittet med 0,2 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.