Befolkningsökning, Skellefteå

Skellefteå kommun ligger i Västerbottens län och har 76 542 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Skellefteå kommun den femtonde högsta i landet med 5,1 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.